Høring - Endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2012