Endring i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til endring av forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. Endringen åpner for at også helseforetak kan disponere slike plasser i omsorgsboliger og sykehjem på bestemte vilkår.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.04.2013