Høring – forslag til endringer i forskrifter etter lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2013