Høring - endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår regelendringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, samvirkelova og stiftelsesloven i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU og utløpet av overgangsordningen for Storbritannia 31. desember 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.12.2020

Departementene

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Norges Bank

Regelrådet

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Økokrim

 

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

 

AksjeNorge

Aksjonærforeningen i Norge

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge

Finansforbundet

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regnskap Norge

Skatterevisorenes Forening

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

 

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Advokatfirmaet BAHR AS

Advokatfirmaet CLP DA

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokatfirmaet SANDS DA

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS

Ernst & Young Advokatfirma AS

Kluge Advokatfirma AS

KPMG Law Advokatfirma AS

Kvale Advokatfirma DA

Wikborg Rein Advokatfirma DA