Rundskriv

Endringer i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2014- 2015) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf