Høring - Endringer i laksetildelingsforskriften § 34 første ledd

antall lokaliteter til visningsanlegg

Forslaget innebærer at det åpnes for at det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens bestemmelse som kun tillater to lokaliteter per tillatelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2015