Endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda - endringer i diskrimineringsombudsloven og diskrimineringsombudsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2013