Brev: Endringer i retningslinjene om saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon

Endringer i retningslinjene om saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig om skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon - forhåndssamtykkets varighet.

Les brevet her