Endringer i skipsarbeidsloven § 4-7

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 4-7.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.11.2016