Enkeltavtaler under GATT og GATS

Enkeltavtaler under GATT og GATS

Under GATT-avtalen er det 12 separate avtaler som omfatter henholdsvis

 • landbruk,
 • veterinære og plantesanitære tiltak,
 • tekstiler og klær,
 • tekniske handelshindringer,
 • handelsrelaterte investeringstiltak,
 • tollverdi,
 • anti-dumping,
 • inspeksjon før forsendelse,
 • importlisensiering,
 • subsidier og utjevningsavgifter,
 • beskyttelsestiltak og
 • opprinnelsesregler.

I tillegg kommer to såkalte plurilaterale avtaler som innebærer at ikke alle WTO-medlemmene er parter til avtalene selv om de er forhandlet innenfor rammen av GATT-avtalen. Disse avtalene omhandler henholdsvis offentlige innkjøp og handel med sivile luftfartøyer.

Under GATS-avtalen er det fem avtaler om henholdsvis

 • personbevegelser,
 • lufttransport,
 • finansielle tjenester,
 • skipsfart og
 • telekommunikasjoner