Enklere hverdag

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Statusrapport - modernisering og forenkling i fiskeri- og kystforvaltningen. (10.08.04)

Enklere hverdag

Modernisering og forenkling i fiskeri- og kystforvaltningen