Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EØS-midlene. Årsrapport 2005-2006

Utenriksministerens forord til brosjyre

EØS-midlene. Årsrapport 2005-2006

Et solidarisk og trygt Europa

Norge skal være en aktiv bidragsyter for å skape et solidarisk og trygt Europa. Dette er i vår egen interesse.

Vi vil samarbeide, utnytte felles muligheter, ta vår del av et europeisk ansvar og ivareta våre interesser. I dette arbeidet vil vi markere våre verdier om fellesskap, solidaritet og felles ansvar.

Norge tar medansvar. Gjennom EØS-finansieringsordningene vil Norge bidra med over ni milliarder kroner over en femårsperiode. Disse pengene – EØS-midlene – skal støtte opp om utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller i EUs ti nye medlemsland, samt i Hellas, Portugal og Spania. Midlene skal bidra til at de nye medlemslandene kan møte sine forpliktelser i EU, heve miljøkvaliteten og styrke det sivile samfunn.

Perioden 2005-2006 har vært preget av overgangen fra en forberedende fase til selve gjennomføringsfasen. Rundt en firedel av EØS-midlene er gjort tilgjengelig gjennom utlysninger i åtte land. Søknader om støtte ankommer giverlandene i økende takt for vurdering og godkjenning. Jeg er glad for den store interessen som mottakerlandene viser, og jeg håper mange prosjekter av høy kvalitet kan bli realisert.

Det er vår målsetting at EØS-midlene skal bidra til å styrke kontakten mellom Norge og de nye medlemslandene på ulike nivå. Vi legger derfor til rette for at norske aktører i bred forstand kan delta i ulike tiltak og aktiviteter, slik at nettverk kan bygges og nye samarbeidsområder utvikles.

Jonas Gahr Støre

Utenriksminister

Mai 2006

Se også www.europaportalen.no