Er det verdt det?

Kartlegging og vurdering av søknads- og rapporteringsordninger knyttet til øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Denne rapporten gir en oversikt over øremerkede tilskudd til kommunesektoren og er utarbeidet av Oxford Research AS på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Kartleggingen har identifisert 81 tilskudd fordelt ulikt på departemenertene hvor Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for flest øremerkede tilskudd (21 stk.), mens Landbruks- og matdepartementet kun har ett øremerket tilskudd i sin forvaltning.

Rapporten gir videre innspill til elementer i utviklingen av gode søknads- og rapporteringsordninger. Disse er basert på en vurdering og nærmere analyse av 15 utvalgte tilskudd.

Er det verdt det? (pdf)