ESAs vedtak om Snøhvit

ESA besluttet 31. mai 2002 å ikke reise innvendinger mot Norges notifikasjon om planlagt regionalstøtte til Snøhvit.

ESAs vedtak i Snøhvit-saken

ESA besluttet 31. mai 2002 å ikke reise innvendinger mot Norges notifikasjon om planlagt regionalstøtte til Snøhvit. Les beslutningen her. (pdf-fil)