Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet

Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede

Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet


Dokumentet foreligger i pdf-format og kan lastes ned her.