Etter inntektsoppgjørene 2006. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Etter inntektsoppgjørene 2006. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene