Høring - Etterkontroll av deltakerloven

Forslag til endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven, havressursloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2009