Høringer

EU-EØS. Energi. Forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet-("REMIT")-(COM(2010)726 final)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2011

Vår ref.:

EU-EØS. Energi. Forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet – (”REMIT”) - (COM(2010)726 final)

Kommisjonen la den 8. desember 2010 frem et nytt forslag til forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet (”Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on energy market integrity and transparency- REMIT”). Dette forslaget vil nå være gjenstand for forhandlinger både i Rådet og i Europaparlamentet etter samvedtaksprosedyren. Det er fremdeles usikkert hvor lang tid en slik behandling vil ta.

I forkant av fremleggelsen har saken vært ute på offentlig høring fra Kommisjonens side i perioden mai – juli 2010.

Med henblikk på eventuelle synspunkter i EØS-prosessen, mens saken er gjenstand for behandling i EU, anmoder Olje- og energidepartementet om eventuelle synspunkter på det vedlagte forslaget i (COM(2010)726) final innen 3. februar 2011.

”Linkene” til selve forslaget, samt konsekvensvurderingen til Kommisjonens (DG Energy’s) hjemmeside, er gjengitt under.  Vedlagt følger i papirversjon forslaget til forordning.

Med hilsen


Johan Vetlesen (e. f)
avdelingsdirektør 
                                                                                         Henriette Nesheim
                                                                                         underdirektør

Linkene til forslaget og konsekvensvurderingen er hentet fra Kommisjonens (DG Energy) hjemmesider.

 

Forslag til forordning: 

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf

 

Konsekvensvurderingen:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726-ia.pdf

 

Sammendrag av konsekvensvurderingen:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_ia_resume_en.pdf

 

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Utenriksdepartementet
Energi Norge
Enova SF
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for strategisk nettutvikling (FSN)
Defo
Gassco
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landssammenslutninga av vasskraftkommunar
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Commodities
NordPool Spot
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OLF
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Miljøstiftelsen Bellona
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Landssammanslutninga av vasskraftskommunar
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil Norge AS