EU-utvidelsen, arbeidstakere og velferdsordninger

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra tverrdepartemental arbeidsgruppe

EU-utvidelsen, arbeidstakere og velferdsordninger

Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe

KRD, august 2003