Europakommisjonens forslag til forordning om eID og e-signatur m.m.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012