Europakommisjonens forslag til forordning om eID og e-signatur m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012