Europakommisjonens grønnbok om tjenester av allmenn interesse - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2003