Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering. (Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.01.2013