EUs kulturprogram Kultur 2000 (2000-2006)

Formålet med EUs kulturprogram er å arbeide for et felles europeisk kulturområde som er kjennetegnet av kulturelt mangfold og felles kulturarv. Programmet gir økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter på kulturområdet. EU har vedtatt å forlenge Kultur 2000-programmet til utgangen av 2006. Norske kulturoperatører kan dermed også søke om midler i 2005 og 2006

EUs kulturprogram Kultur 2000 (2000-2006)