Evaluering av basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført en evaluering av basisfinansieringssystemet for forskningsinstituttene. Evalueringen viser at systemet, som ble innført i 2009, har bidratt til å styrke instituttene, men at det bør gjøres forenklinger for å bidra til ytterligere måloppnåelse.