Evaluering av finansieringssystemer i kommunene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport utarbeidet av ECON Analyse

Rapport

Evaluering av finansieringssystemer i kommunene

Rapport utarbeidet av ECON Analyse

Mai 2006