Evaluering av Frifond

Rapport fra Agenda Utredning og Utvikling AS

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har Agenda Utredning og Utvikling AS gjennomført en evaluering av Frifond for å få mer kunnskap om hvilke resultater, i form av lokal aktivitet og deltagelse blant barn og unge, Frifondmidlene gir.

Rapporten i pdf-format