Evaluering av GIEK

Econ Pöyry har foretatt en evaluering av GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt). Rapporten vil nå bli sendt på høring til medlemmer av referansegruppen for evalueringen og andre relevante aktører. Etter høringsrunden vil departementet vurdere videre oppfølging.

Econ Pöyry har foretatt en evaluering av GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt). Rapporten vil nå bli sendt på høring til medlemmer av referansegruppen for evalueringen og andre relevante aktører. Etter høringsrunden vil departementet vurdere videre oppfølging.

Les evalueringen.