Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter

Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter - rapport fra Rambøll.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her.