Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har i 2011 evaluert tilskuddet fra NHD og KRD til Ungt Entreprenørskap

Nordlandsforskning og Kunnskapsparken i Bodø har i 2011 evaluert tilskuddet fra NHD og KRD til Ungt Entreprenørskap.

Evalueringen viser at Ungt Entreprenørskap tilbyr et betydelig antall programmer med høy kvalitet. Organisasjonen er slank og veldrevet i forhold til størrelsen på tilskuddet og antall elever organisasjonen når. I 2010 var over 150.000 elever og studenter, og mer enn 30.000 lærere og bedriftsrepresentanter, med i ulike aktiviteter. Målet om minimum 40 % privat medfinansiering er ikke nådd. Prioritering av langsiktige og omfattende bedriftsprogrammer, som er de programmene som gir den mest varierte og beste læringseffekten, vil kreve styrket finansiering.

I 2009 la KD, NHD og KRD fram en handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Ungt Entreprenørskap er en viktig aktør i dette arbeidet.

Ungt Entreprenørskap er en fri og uavhengig organisasjon som arbeider aktivt sammen med skoler og utdanningsinstitusjoner for å bidra til at alle elever og studenter får et tilbud om opplæring i entreprenørskap. Aktiviteten har vokst kraftig etter at organisasjonen ble etablert i 1997. Ungdomsbedrift blir i dag tilbudt på over halvparten av alle videregående skoler i Norge.

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (pdf)