Evaluering av Modellkommuneforsøket

Evaluering av Modellkommuneforsøket

Modellkommuneforsøket ble initiert av Norsk kommuneforbund og støttet av Kommunal- og regionaldepartementet, som også står som oppdragsgiver for evalueringen. Forsøket er gjennomført og avsluttet i Sørum (1998 – 2001) og Steinkjer kommune (1999 – 2002). Som den tredje og siste kommunen startet Porsgrunn sitt forsøk i april 2000, og avslutter dette våren 2003.