Evaluering av NUMARIO

Hartmark Consulting AS har i perioden mars til november 2002 på vegne av Fiskeridepartementet evaluert NUMARIO (Nasjonalt utviklingsprogram for marine arter i oppdrett).

Evaluering av NUMARIO

Hartmark Consulting AS har i perioden mars til november 2002 på vegne av Fiskeridepartementet evaluert NUMARIO (Nasjonalt utviklingsprogram for marine arter i oppdrett).

Programmet har gått over seks år (1997-2002) og hatt en samlet kostnadsramme på 73,5 mill kroner. Formålet med programmet har vært å bidra til lønnsom næringsutvikling basert på oppdrett av kveite, skjell og steinbit.

Fiskeridepartementet ønsket å gjennomføre evalueringen for å tilegne seg mer kunnskap om hvordan organisere offentlig virkemidleapparat når målet er marin næringsutvikling.

I hovedkonklusjonene fra evalueringen vises det blant annet til at programmet ikke har nådd sine kvantitative mål, men har bidratt til å styrke grunnlaget for økt næringsutvikling.