Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF

Evaluering utført av Oslo Economics for Kulturdepartementet, september 2019. (Rapport 2019-26)

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med professor Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole gjennomført en evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddel-tilskuddet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Formålet med oppdraget har vært å evaluere forvaltningen av tilskuddene, vurdere hvilke effekter midlene skaper i form av aktivitet i målgruppa, samt analysere hvorvidt det finnes forbedringer i forvaltningen av ordningene som kan danne grunnlag for bedre måloppnåelse.

Rapporten: "Evaluering av post 5.2 og 5.3 i spillemiddeltilskuddet til NIF" (.pdf)