Evaluering av Program for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge

NT-programmet. Sluttrapport. 1. februar 2000.

Evaluering av Program for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge (NT-programmet)

Sluttrapport. 1. februar 2000.

Rapporten foreligger i PDF-format. Les mer om dokumentformatet her.