Evaluering av Sikkerhetsforskriften kap. 4 og 5 og Våpenforskriften § 23a

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Evaluering av Sikkerhetsforskriften kap. 4 og 5 og Våpenforskriften  23a

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2012