Evaluering av SIVA

Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør

Rapport: Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør.

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør

Rapporten kan lastes ned fra nettsiden til STEP Group (Rapport 8/00).