Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter (pdf-format - 1MB)