Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter

Evaluering av strukturkvoteordningen for fartøy med hjemmelslengde 11-15 meter (pdf-format - 1MB)