Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- ogsamhandlingsprosjekter i barnevernet

Rapport 2019

Denne evalueringen har gått gjennom og vurdert to tilskuddsordninger på barnevernsområdet, tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Formålet med evalueringen har vært å gi BFD et grunnlag for å vurdere om

► tilskuddene bidrar til å nå den enkelte ordningens mål
► hvorvidt ordningene treffer behovene til målgruppen
► tilskuddene blir forvaltet på en ressurseffektiv måte

Agenda Kaupang har vurdert tilskuddsordningene og forvaltningen av dem opp mot kriteriene effektivitet, måloppnåelse og treffsikkerhet. Les hele rapporten her.