Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet

Asplan Viak har vært engasjert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet til å evaluere flyttingen av syv statlige virksomheter ut fra Oslo. Det er gjennomført en delstudie av hver enkelt utflyttet virksomhet, og en komparativ analyse basert på alle delstudiene.

Asplan Viak har vært engasjert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet til å evaluere flyttingen av syv statlige virksomheter ut fra Oslo.

Virksomhetene som er evaluert er Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Medietilsynet, Konkurransetilsynet, Kystverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Det er gjennomført en delstudie av hver enkelt utflyttet virksomhet, og en komparativ analyse basert på alle delstudiene. 

I delstudiene identifiseres både virkninger av hver enkelt flytting og hvilke faktorer som kan forklare de aktuelle virkningene. Delstudiene danner bakgrunnen for den komparative analysen med generelle konklusjoner om virkningene ved flytting av statlig virksomhet.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (pdf) 
Konkurransetilsynet (pdf) 
Kystverket (pdf)
Luftfartstilsynet (pdf)
Medietilsynet (pdf)
Post- og teletilsynet (pdf)
Sjøfartsdirektoratet (pdf)

Evaluering av utflytting av statlig virksomhet - Komparativ analyse (pdf)