Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning

KD har i samarbeid med NFD, fått gjennomført en evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2016