Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

F-03-19 Rundskriv Igangsettelse av et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborger – instruks om skjønnsutøvelse og prioritering av saker

En gruppe irakere med lovlig opphold i Norge har over lengre tid ventet på å få statsborgerskap. Utfordringen har vært at identiteten deres ikke er dokumentert. Nå iverksetter regjeringen et ID-avklaringsprogram som skal verifisere opplysningene deres.

Kunnskapsdepartementet viser til departementets instruksjonsadgang etter statsborgerloven § 28 første ledd, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.

Rundskriv F-03-19.pdf