F-03-20 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften - beregning av karenstid etter kapittel 5

Kunnskapsdepartementet har gjort endringer i statsborgerforskriften. Endringene innebærer økning av karenstiden etter forskriftens § 5-1. Videre er ungdomsstraff inntatt som en straffereaksjon som medfører karenstid etter § 5-2. Det er gjort mindre justeringer og presiseringer i §§ 5-6, 5-7 og 5-8."

Rundskriv F-03-20.pdf

Forskrift om endringer i statsborgerforskriften - beregning av karenstid.pdf