F-07-19 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften - avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Stortinget vedtok 10. desember 2018 endringer i statsborgerloven som avvikler prinsippet om ett statsborgerskap og Kunnskapsdepartementet vedtok nødvendige endringer i statsborgerforskriften 13. desember 2019. Endringene i statsborgerloven og statsborgerforskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Rundskriv F-07-19.pdf