F-16-03 Vedlegg - adresseliste

Adressater

Akademikerne
Arbeidernes opplysningsforbund i Norge
Arbeidsdirektoratet
Arbeidsmarkedsbedriftenes landsforening (AMBL)
Arbeidstilsynet
De politiske partiene
Departementene
Elevorganisasjonene
Fjernundervisningsinstitusjonene
Folkehøgskolerådet
Forskningsrådet
Forum for tekniske fagskoler
Forum for kompetanse og arbeidsliv
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Høgskolene
Kommunene
Kommunenes sentralforbund
Kontaktgruppen for Kompetansereformen
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Kristne friskolers forbund
Kunsthøgskoler
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU)
Læringssenteret
Nasjonalbiblioteket
NAVO
NITO, Norges ingeniørorganisasjon
Norsk forbund for fjernundervisning
Norske privatskolers landsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Opplæringsrådene
Private høgskoler
Rikstrygdeverket
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Samordna opptak
Senter for seniorpolitikk
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Statens råd for funksjonshemmede
Statlige høgskoler
Statlige spesialped. kompetansesenter
Steinerskolene i Norge
Studentorganisasjonene
Studieforbundene
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemda
Vitenskapelige høgskoler
Voksenopplæringsforbundet
VOX
Yrkesopplæringsnemndene
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund