F-4073 Vedlegg 1

PROTOKOLL

År 2002, den 7. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner. Bakgrunnen for møtet var endring av lønnsplassering for skoleledere i Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. som en følge av protokoll inngått 13.10.01 for grunn- og videregående skole og protokoll av 22.04.02 for folkehøgskolene.

Til stede på møtet:

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ulla Werner

John Røyrvik

Jannicke Søhoel

Bente M.K. Goldenheim

Vidar Kåsin

Utdanningsforbundet

Hans Erik Pettersen

Torbjørn Buaas

Skolenes landsforbund

Stein Grøtting

Norsk Skolelederforbund

Olav Helge

Lærernes Yrkesforbund

Olav Helge

Norsk Naturforvalterforbund

Steinar Lien

Musikernes fellesorganisasjon

Maj-Liss Grynning Mydske

Norsk Sykepleierforbund

Bjørg Ranang

Norske Sivilingeniørers Forening

Christian Schjoldager

Samnemnda

Dag Wollebæk

Tor Grønvik

Norsk Lektorlag

Otto Kristiansen

Avdelingsdirektør Ulla Werner ledet møtet.

Partene ble enige om følgende:

Lønnsinnplasseringen for skoleledere endres slik det fremgår av vedlagte reviderte Særavtale om lønn og godtjøringer m.m. i skoleverket (vedlegg 1).