Fagseminar om utvikling i tjenesteproduksjon

Det tekniske beregninsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi inviterer til fagseminar om utvikling i tjenesteproduksjon 9. desember 2004. (05.11.2004)

Kommuner v/rådmenn og økonomikonsulenter

Fylkeskommuner v/fylkesrådmenn og økonomikonsulenter

Fylkesmenn

Kommunenes Sentralforbund

Finansdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Sosialdepartementet

Statistisk Sentralbyrå

Kommunal Rapport

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3782-3 EIL

04.11.04.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi inviterer til fagseminar om utvikling i tjenesteproduksjon 9. desember 2004

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til fagseminar torsdag 9. desember kl 10.00 – 15.30 i auditoriet i R5, Akersgata 59 om utvikling i tjenesteproduksjon i kommunal sektor.

Seminaret vektlegger både praktiske innspill fra kommunesektoren, samt presentasjon av studier og prosjekter som er gjort innen denne tematikken. Påmeldingsfristen er 3. desember 2004 og vedlagt er program og påmeldingsskjema. Vel møtt til et trivelig fagseminar.

Med hilsen

Eivind Dale

Ekspedisjonssjef

Lars Erik Borge

Utvalgsleder TBU/professor NTNU

Vedlegg: Påmeldingsskjema og program

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et fast, partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er blant annet sammensatt av medlemmer fra Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og Statistisk Sentralbyrå. Utvalget drives i regi av Kommunal- og regionaldepartementet.