Veiledninger og brosjyrer

Fakta om fiskeri og havbruk 2013

Faktabrosjyre om norsk sjømatproduksjon – konsum og eksport, fiske og fangst, havbruk og forskning og innovasjon.

Utgitt av Fiskeri- og kystdepartementet - august 2013.

Last ned brosjyren (pdf-format, 16 Mb)