Fakta 2012

- alt du trenger å vite om olje og gass

Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsvirksomhet, Fakta2012. Publikasjonen gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring. For 20 år siden kom nesten tre firedeler av oljeproduksjonen fra de fire feltene Ekofisk, Statfjord, Gullfaks og Osberg. Bildet i 2011 er mer mangfoldig, men fremdeles står de eldste feltene for en stor del av produksjonen. Norge produserer i dag mindre olje enn tidligere, men til gjengjeld setter gassproduksjonen stadig nye rekorder.

Faktaheftet tar for seg de viktigste sidene av olje- og gassnæringen, som industriens struktur, regulering av næringen, utforsking, teknologi og utvikling, eksport og fremtidige trender. Det blir også gitt en oversikt over de norske ressursene og nøkkeltall for de ulike feltene som er i drift.

Faktahefte i PDF.

Faktaheftet er blitt app
Oilfacts app-en ble lansert under ONS i august 2012. App-en var pr. januar 2013 lastet ned av 5500 brukere. Oilfacts app-en baserer seg på data fra Oljedirektoratets faktasider og faktakart. Du får informasjon om felt, utvinningstillatelser, selskaper, produksjon og aktive letebrønner, samt nyheter fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Kartfunksjonen viser felt og aktive letebrønner, alt koblet mot relevant bakgrunnsinformasjon. Brukeren kan også benytte en innlagt søkefunksjon.

App-en inneholder også en analysedel hvor du selv kan filtrere og sortere data. Disse kan du lagre som personlige favoritter for enklere å kunne oppdatere seinere. I analysedelen kan du generere grafer.

Du kan velge mellom norsk og engelsk versjon.

App-en kan du laste ned her:
Versjonen for iPhone kan lastes ned fra www.oilfacts.no
Versjonen for Android kan lastes ned fra Google Play
Versjonen for WindowsPhone kan lastes ned fra Marketplace