Fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

Utkast til forskrift om endringer i forskrift av 18. Mai 1998 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: