Lover og regler

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

På bakgrunn av den endrede smittesituasjonen og i tråd med smittevernfaglige anbefalinger mottatt fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, varslet regjeringen 7. desember 2021 innføring av en rekke befolkningsrettede smitteverntiltak for å redusere sårbarheten i helse- og omsorgstjenesten i hele landet, ved å få ned sykdomsbyrden og belastningen på helse- og omsorgstjenesten, samt begrense og forsinke spredningen av omikron-utbrudd lokalt og regionalt. Tiltakene forutsetter endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften). Tiltak omtalt i resolusjonen av 8. desember 2021 ble med enkelte unntak satt i kraft fra og med 9. desember 2021.

Les kongelig resolusjon om endringer i covid-19-forskriften (PDF).