Fastsettelse av forskrifter for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia

Forskrift om endringer i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land og forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller Sveits ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union.

Les kongelig resolusjon om fastsettelse av forskrifter for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Storbritannia